Kristijonas Donelaitis. Poema „Metai“

Dailininkas Šarūnas Leonavičius – žinomas knygų grafikas yra sukūręs iliustracijas Gintaro Beresnevičiaus knygai „Lietuvių religija ir mitologija“ (2008), Samuelio Boguslavo Chylinskio „Biblija: Senasis Testamentas“ (2007), Maironio poemai „Jūratė ir Kastytis“ (2012). Kaskart imdamasis naujo projekto, jis originaliai įvaizdina literatūrinį tekstą, kuria ne tik įvairiomis grafikos technikomis, bet tapo aliejumis ar tempera.

Kurdamas iliustracijas Kristijono Donelaičio poemai „Metai“ dailininkas sukūrė 20 kūrinių – dvylika didelių siužetinių tapybos kompozicijų atskiroms poemos dalims – „Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“, „Rudenio gėrybės“ ir „Žiemos rūpesčiai“ (popierius, aliejus, 76 x 122 cm; 76 x 63 cm, 53 x 38 cm) ir aštuonis nepalvotus piešinius. Dailininkas rėmėsi Donelaičio poemos daugiaklodiškumu, kuris jam suteikė originalių interpretacijos galimybių. Didelį dėmesį menininkas skyrė autentiškoms detalėms, K. Donelaičio gyvento laiko dvasiai.

Naujas žurnalo „Dailė“ numeris!

Nuo šiol žurnalą „Dailė“ skaitykite mūsų tinklalapyje!

Serija Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Gediminas Piekuras

Grazys.jpg

Serija Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Bronius Gražys

Grazys.jpg

Serija Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Algimantas Šlapikas

Slapikas.jpg

Jonas Vaitys

Ši knyga – išsami monografija, apžvelgianti nei tik Jono Vaičio kūrybą, bet ir platų biografinį lauką, pristatanti jį kaip kūrėją bei mokytojo charizmą turėjusį žmogų. Biografinė dalis gausiai iliustruota dokumentine medžiaga. Kūryba aptarta nuosekliai išskiriant tris kūrybos periodus, taip pat pateikiamas turiningas kūrinių reprodukcijų skyrius. Monografiją papildo šeimos, buvusių studentų ir kolegų prisiminimai, atskleidžiantys J. Vaičio veiklą nuo sovietinių represijų gelbstint meną kuriančius žmones.

Rimo Zigmo Bičiūno kūrybai skirta knyga „Improvizacijos“ iš serijos „XX-XXI a. sandūros Lietuvos dailė“.

Knygoje pateikiama tik dalis žinomo Lietuvos tapytojo Rimo Zigmo Bičiūno (g. 1945) kūrybos – piešiniai ir akvarelės. Knygoje pateikiama tik dalis žinomo Lietuvos tapytojo Rimo Zigmo Bičiūno (g. 1945) kūrybos – piešiniai ir akvarelės.

Žibuntas Mikšys

Grafikas, intelektualas, kultūros veikėjas, gerai žinomas Lietuvos išeivių bendruomenėse ir šalies meninėje, akademinėje aplinkoje. 1944-ųjų vasarą jis su tėvais išvyko iš gimtojo Kauno ir po ilgų klajonių abipus Atlanto 1962 m. visam laikui įsikūrė Paryžiuje. Knygoje pristatomi svarbiausi menininko kūrybos laikotarpiai, sritys ir kūriniai – nuo pirmųjų raižinių iki vėlyvųjų koliažų.