ŠIUOLAIKINIAI
LIETUVIŲ MENININKAI

SERIJA

Piekuras.jpg
Slapikas.jpg
Vertelkaite.jpg
Grazys virselis_m.jpg
Zirgulis.jpg
Giedrimas_virselis_maz.jpg
Saltenyte.gif

Contemporary

lithuanian artists

Knygų serija „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“ pradėta  leisti  2001  m.  Šios  serijos  knygos  nėra  tapatintinos  su  parodos katalogais,  tačiau  jos  nepretenduoja  ir  į  didelius  albumus.  Dėmesys  sutelkiamas  į  pasirinkto  autoriaus  kūrybos  vertę, autentiškumą, svarbą nūdieniame meno kontekste. Kiekvienoje knygoje yra dailininko kūrybos apžvalga (lietuvių ir anglų kalbomis), albuminėje knygos dalyje publikuojami reikšmingiausi kūriniai, kataloginėje – išsami dokumentacija: trumpa biografija,  sukurtų  kūrinių  (lietuvių  ir  anglų  k.)  ir  parodų  sąrašas,  bibliografija  (lietuvių  k.). 

Šioje serijoje išleistos skulptoriaus Petro Mazūro, monumentalistės Nijolės Vilutytės, grafiko Audriaus  Puipos  (2001),  tapytojo  Arvydo Šaltenio, tekstilininkės Zinaidos Vogėlienės, keramikės Aldonos Keturakienės (2002), tapytojo Romano Vilkausko, grafiko Mikalojaus Povilo Vilučio (2003), skulptoriaus Stasio Žirgulio, grafikės Danutės Gražienės, vitražisto Broniaus Bružo (2004), skulptoriaus Algirdo Boso, tapytojo Mindaugo Skudučio, metalo dailininko Romualdo Inčirausko, tapytojos Jūratės Mykolaitytės (2005), tekstilininkės Eglės Gandos Bogdanienės, tapytojos Marijos Teresės Rožanskaitės (2006), tapytojos Audronės Petrašiūnaitės, skulptoriaus Arvydo Ališankos (2007), juvelyro Sigito Virpilaičio, grafiko Egidijaus Rudinsko, grafikės  Nijolės  Šaltenytės (2008), tapytojo  Henriko  Natalevičiaus,  tekstilininkės  Linos  Jonikės  ir keramikės  Dalios  Laučkaitės-Jakimavičienės  (2009), Eglės Kuckaitės, Gintaro Palemono Janonio (2010), Vytauto Mockaičio, Osvaldo Jablonskio (2011), Vyganto Paukštės, Eglės Vertelkaitės (2012), Broniaus Gražio, Gedimino Piekuro, Algimanto Šlapiko (2013), Andriaus Giedrimo ir Konstancijos Dzimidavičienės (2014) kūrybos knygos.