MONOGRAFIJOS

Plačios apimties monografijos, albumai, monografijos-albumai apie Lietuvos XX-XXI a. kūrusius Lietuvos menininkus ir architektus

EVA LABUTYTĖ
DAILININKĖ IR MAŽOJI LIETUVA

Albumas skirtas Evos Labutytės gyvenimui ir kūrybai atminti. Jame – dailininkės biografija, kūrybos vertinimas, visuomeninės veiklos apibūdinimas, ją gerai pažinojusių draugų ir artimųjų prisiminimai. Svarbią dalį sudaro išsamus kūrinių katalogas.

Metai: 2021

Puslapiai: 303

ISBN 978-609-8154-22-1

Formatas: 28 cm x 22 cm, kieti viršeliai

Tiražas: 700 egz.

Sudarytojai: Kęstutis Vanagas ir Nijolė Tumėnienė
Dailininkė: Ramunė Januševičiūtė

1c26ba_45f4095b7c4d427f82cf9c44d13152b1_mv2.jpg

KAŽKAS YRA
SOMETHING IS

Knygoje pristatoma pastarųjų dviejų dešimtmečių Paulinos Pukytės vizualiosios kūrybos istorija: įvietinti objektai ir instaliacijos, trumpi filmai, judantys ir nejudantys vaizdai, piešiniai, konceptualūs projektai, performansai ir intervencijos viešosiose erdvėse.

Metai: 2021

Puslapiai: 171

ISBN 978-609-8154-24-5

Formatas: 23 cm x 18 cm, kieti viršeliai su kalke

Tiražas: 500 

Sudarė: Paulina Pukytė

Tekstai: Renata Dubinskaitė, Laima Kreivytė, Monika Krikštopaitytė, Paulina Pukytė, Kęstutis Šapoka

Paulina Pukyte Kazkas yra_virselis sklaidai.jpg
Audriaus Naujokaicio laikas_virselis2.jpg

ANDRIAUS NAUJOKAČIO
LAIKAS

Audriaus Naujokaičio laikas – knyga, skirta lietuvių menininko A.Naujokaičio (1961-2012) gyvenimui ir kūrybai. Knygoje publikuojami Lietuvoje ir užsienyje sukurti menininko tapybos, grafikos darbai ir fotografijos, amžininkų, draugų prisiminimai apie neramų ir maištingą menininką.

Sudarytoja: Vaidilutė Brazauskaitė - L.

Knygos dailininkė: Ramunė Januševičiūtė

Metai: 2019                                                                 Puslapiai: 180                                                        

Tiražas: 500 egz.

ISBN: 9786098154146   

ANTANO MONČIO
SUSIRAŠINĖJIMAI

PER TOLI GYVENU

Knyga parengta Antano Mončio namų-muziejaus archyve saugomu dokumentiniu paveldu ir nuotraukomis. Susirašinėjimai, kurių didelė dalis pateikiama šioje knygoje, apima 1949–1993 m., o adresatų gyvenamosios vietos geografija labai plati. Knygoje publikuojami geriausiai A. Mončio kūrybos kelią atskleidžiantys laiškai – nuo pirmųjų žingsnių emigracijoje iki pripažinimo užsienyje bei Lietuvoje.

Knygos meno konkurso diplomas 2015

Sudarytojos: dr. Danutė Zovienė, Loreta Birutė Turauskaitė, Ramunė Januškevičienė

Knygos dailininkė: Ramunė Januševičienė

Metai: 2015

Puslapiai: 448

Tiražas: 700 egz.

ISBN: 978-609-8154-03-0

Formatas: 17x25 cm, kieti viršeliai

Moncys_laiskai_virselis 2.jpg
Zibuntas Miksys_virs.jpg

ŽIBUNTAS MIKŠYS

Grafikas, intelektualas, kultūros veikėjas, gerai žinomas Lietuvos išeivių bendruomenėse ir šalies meninėje, akademinėje aplinkoje. 1944-ųjų vasarą jis su tėvais išvyko iš gimtojo Kauno ir po ilgų klajonių abipus Atlanto 1962 m. visam laikui įsikūrė Paryžiuje. Knygoje pristatomi svarbiausi menininko kūrybos laikotarpiai, sritys ir kūriniai – nuo pirmųjų raižinių iki vėlyvųjų koliažų.

Knygos meno konkurso diplomas 2013

Sudarytoja: Erika Grigoravičienė

Knygos dailininkas: Jokūbas Jacovskis

Metai: 2014
Puslapiai: 240
ISBN 978-9986-716-96-9
Formatas: 205 x 230 mm, kieti viršeliai

ARCHITEKTAS
SAULIUS ŠARKINAS

Architeko Sauliaus Šarkino kūrybai skirta knyga. Saulius liko įsimintina asmenybe ir platesniam visuomenės ratui, kurio dalis kilniaširdiškai parėmė šią monografiją. Dažnai tai nuolatiniai mūsų leidybinio proceso rėmėjai, taip suvokiantys savo misiją kultūriniame gyvenime.

Sudarytojas: Leonardas Vaitys

Knygos dailininkas: Eugenijus Karpavičius

Metai: 2007
Puslapiai: 177

Tiražas: 500 egz.
ISBN: 978-9986-716-58-7
Formatas: 200 x 225 mm, kieti viršeliai

Sarkinas.jpg

ARCHITEKTAS
GINTAUTAS TELKSNYS

Monografija „Architektas Gintautas Telksnys“ yra skirta žinomam XX a. antrosios pusės Lietuvos architektui. Leidinyje spausdinami jo suprojektuotų pastatų brėžiniai, nuotraukos, piešiniai, atsiminimai, bibliografijos (yra reziumė anglų k.).

Sudarytojai Eglė Navickienė, Leonardas Vaitys
Metai: 2005
Puslapiai: 144
ISBN-10: 9986716411
ISBN-13: 978-9986-716-41-9
Formatas: 225 x 235 mm, kieti viršeliai

Telksnys.jpg

GRAŽINA SVIDERSKYTĖ
URAGANO KAPITONAS

Autorė seka prieš 60 metų nužudyto lietuvio karo lakūno Romualdo Marcinkaus (1907–1944) pėdsakais – Lietuvoje, Prancūzijoje, Šiaurės Afrikoje, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje.  Remiantis gausiais istoriniais šaltiniais ir paties herojaus raštais atskleidžiamas mįslingas kapitono dingimas iš Lietuvos ir įtempta drama, kurią Antrojo pasaulinio karo metais jis svetur išgyveno kaip klajūnas, lakūnas naikintojas ir į nelaisvę patekusių Vakarų sąjungininkų karininkų slaptos operacijos didvyris.

Knygos meno konkurso diplomas 2006

Autorė: Gražina Sviderskytė

Knygos dailininkas: Eugenijus Karpavičius

Metai: 2004

Puskapiai: 312

ISBN: 9986-716-47-0

IMG_0002.jpg
IMG_0004.jpg

ARCHITEKTAS
LEONARDAS VAITYS

Knygoje „Architektas Leonardas Vaitys“ (2003) supažindinama su architekto Leonardo Vaičio kūryba, kuri atspindi naujosios Lietuvos architektūros kūrybines paieškas. Šios knygos įžangos autorius dr. Jonas Minkevičius, leidinyje spausdinami L. Vaičio suprojektuotų pastatų brėžiniai, nuotraukos, bibliografija, yra reziumė anglų k.

Projekto vadovė: Danutė Zovienė

Įvado autorius: Jonas Minkevičius

Knygos dailininkas: Eugenijus Karpavičius

Metai: 2003

Puslapiai: 144

ISBN: 9986-716-28-4

TAPYTOJAS
JONAS VAITYS

Jonas Vaitys ( 1903–1963) – XX a. lietuvių dailės klasikas, kurio kūryba mūsų meninės atminties peizaže vis dar menkai aktyvuota. Tarpukariu dailininkas išsiskyrė kaip socialinių temų tapytojas, sukūręs savitą „skurdo atvaizdų galeriją" ir pasižymėjęs stilistinių ieškojimų įvairove.

Projekto vadovė: Danutė Zovienė

Įvado autorius: Nijolė Tumienė

Knygos dailininkas: Eugenijus Karpavičius

Metai: 2003

Puslapiai: 144

ISBN: 9986-716-27-6

Jonas Vaitys.jpg

FELIKSAS BAJORAS
VISKAS YRA MUZIKA

Feliksas Bajoras - garsų meno ir teatro žmogus, neišnykstantis vardas kritikų rašiniuose, teatrų ir koncertų salių kuluaruose, privačiuose meno žmonių pokalbiuose. Sudėtinga ir gana vieniša kūrėjo figūra, siekianti perfekcionizmo ir beveik neįmanomos muzikos atlikimo precizikos. Egocentrikas, nepripažįstąs kompromiso, todėl nesidrovįs moralizuoti, nes be galo tiksliai diagnozuoja skambančios muzikos/kalbos kokybę.

Sudarytoja: Gražina Daunoravičienė

Knygos dailininkas: Eugenijus Karpavičius

Metai: 2002

Puslapiai: 488

ISBN: 9986-716-18-7

IMG_0003.jpg