Romualdas Vaitiekūnas

Visiškoje tamsoje Romualdas Vaitiekūnas sugebėjo intuityviai rasti savo „takelį be utilitarinės paskirties“, pasišviesdamas tik naiviu ir be galo nuoširdžiu tikėjimu kūrybos galia, begaliniu noru „prakirsti langą“ tarp Nevėžio, Neries ir Nemuno į kitą dvasinį matmenį. O jame sutilpo ir Čiurlionio kosmosas, Antano Samuolio pasaulis, ir visa Lietuva - žemė, dangus, požemis ir rojus.

Knyga 120 p.,                                                                                                    kietas įrišimas su aplanku, tiražas 500 egz,                                        spausdino UAB „BALTOprint“.                                                                  ISBN 978-9986-716-98-3

Knyga 120 p.,                                                                                                    kietas įrišimas su aplanku, tiražas 500 egz,                                        spausdino UAB „BALTOprint“.                                                                  ISBN 978-9986-716-98-3