SERIJA

XX-XXI A. SANDŪROS LIETUVOS DAILĖ

Knygų serija „XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė“ pradėta leisti 2008 m.

Parengtos ir išleistos Saulės Kasarauskienės, Vaclovo Krutinio, Juozo Adamonio, Vytauto Šerio, Adasos Skliutauskaitės. Alfonso Vilpiškausko, Rimo Zigimo Bičiūno ir Romo Oranto kūrybos knygos.

ROMAS ORANTAS

R. Orantas kūrė grafikos darbus ir knygų iliustracijas. Ilgainiui abi šios kūrybos sritys tapo neatskiriamos, nes visas jo gyvenimas ir kūryba buvo susiję su knyga. Romas yra iliustravęs ir apipavidalinęs daugybę lietuvių bei užsienio autorių veikalų. Originalus jo kūrybos stilius geriausiai atsiskleidė poezijos iliustracijose. R. Oranto apipavidalintose poezijos knygose nesudėtingi motyvai, dažniausiai kilę iš gamtos ir realaus pasaulio, tampa metaforomis, simboliais ir ženklais. Savitas piešinio charakteris, kuriam būdinga subtilių tonų ir linijų darna, rami vaizdų ritmo slinktis, sąmoningas piešinių nebaigtumas, specifinis jautrus, beveik punktualistinis štricho pobūdis, leidžia neklystamai atpažinti Romo Oranto iliustruotas bei apipavidalintas knygas. Nors dailininkas visų pirma buvo žinomas kaip originalus iliustruotojas, jis puikiai jautė knygos dramaturgiją, suvokė jos konstrukcijos bei tipografikos reikalavimus.

Orantas.jpg

Romas Orantas (1949-2012) Lietuvos knygos mene iškyla kaip originalus, savitos pasaulėjautos ir grafinio stiliaus meistras. Buvo ilgametis Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos dailininkas. Nuo 1984 m. dalyvavo parodose, buvo Lietuvos knygos meno konkursų organizatorius ir dalyvis, pelnė daugybę premijų ir diplomų respublikiniuose bei tarptautiniuose knygos meno konkursuose.

Metai: 2014
Puslapiai: 104
ISBN: 9789986716976
Formatas: 205 x 235 mm 

Kieti viršeliai

JUOZAS ADOMONIS

Juozo Adomonio kūriniai visuomet pasižymėjo tauria išraiška, buvo intelektualūs ir savaip aristokratiški. Jų paprastumas – ne prasčiokiškas, žaismingumas nebanalus, melancholija įslaptinta, o subtilumas nemanieringas. Dailininkas visada vengė įmantrių formų, organinės gamtos motyvų, secesijos arba retro stiliaus elementų. Galbūt dėl to, nepaisant kintančių stilių ir užsakovų skonio, nemažai Juozo Adomonio kūrinių ir šiandien, praėjus daugeliui metų, nėra morališkai pasenę.

Metai: 2011, Puslapiai: 134

       ISBN 978-9986-716-76-1 Formatas: 200 x 230 mm,

kieti viršeliai.

Adomonis_virselis.jpg

Juozas Adomonis – žymus keramikas, kritikas, teoretikas ir pedagogas, pagerbtas Nusipelniusio meno veikėjo vardu, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, Vyriausybės meno premija. Kalbant apie dailininko veiklą, dažnam vertintojui neišvengiamai išsprūsta apibūdinimas „klasikas“. Tačiau išties reikšminga, jog tarp kolegų ir studentų jis yra pelnęs tikrą, neformalų profesinį autoritetą. Paradoksalu, bet nors apie Juozą Adomonį jau daugelį metų užsimenama kiekvienos svarbios parodos recenzijoje, paskelbtas vienas kitas proginis straipsnis, ši knyga yra pirmasis apžvalginis jo kūrybos pristatymas.

VACLOVAS KRUTINIS

3_Krutinis.jpg

Skulptorius Vaclovas Krutinis yra pastatęs monumentalių skulptūrų viešosiose erdvėse, sukūręs antkapinių paminklų, iškalęs, išdrožęs ir išliejęs kamerinės bei mažosios plastikos kūrinių. Pagal vaizdo pobūdį dailininko kūryboje ryškios dvi pagrindinės kryptys – figūratyvioji ir abstrakčioji, kurios tarpusavyje glaudžiai susijusios. Intelektualaus ir jausminio kūrybos prado jungtis akivaizdi įvairaus dydžio narstiniuose, kurių geometrinės formos įkūnija sudėtingas logines struktūras.

 

Teksto autorė Rita Mikučionytė (yra reziumė anglų k.),

sudarytoja dr. Danutė Zovienė.

Metai: 2008, Puslapiai: 120
ISBN: 9789986716617
Formatas: 205 x 240 mm,

kieti viršeliai

SAULĖ KISARAUSKIENĖ

Gausus menininkės kūrybos bagažas toks įvairus, jog neretai atskiros darbų grupės atrodo sukurtos skirtingų autorių. Šią įvairovę sąlygojo techniniai ir technologiniai ieškojimai, eksperimentai. Monotipijos ir moliotipijos piešiniai ir kartono raižiniai, tapyba – kiekviena atskira kūrinių grupė turi savo vientisumą, pagrįstą tam tikros logikos. Kita vertus, yra daug atitikmenų su tais kitų autorių priklausomybės metų kūriniais, kurie paženklinti laisvėjimo, dailės modernėjimo ženklais.

2008 m. Lietuvos knygos meno konkurse knyga įvertinta Lietuvos dailininkų sąjungos premija. 

Metai: 2008
Puslapiai: 128
ISBN: 9789986716600
Formatas: 205 x 240 mm,

kieti viršeliai

3_Kisarauskiene.jpg

Saulė Kisarauskienė – žymi vyresnės kartos kūrėja. Gausiame jos kūrybos aruode – ne tik įdomūs grafikos darbai: estampai, knygų iliustracijos, ekslibrisai, atlikti įvairiomis technikomis (medžio, kartono ir linoraižiniai, ofortai, akvatintos, moliotipijos, monotipijos), bet ir tapyba, tekstai apie gyvenamąjį laiką ir Vilnių. Knygos teksto autorė ir sudarytoja Ramutė Rachlevičiūtė. Yra reziumė anglų k.

VYTAUTAS ŠERYS.

ŠVIESOS IR ŠEŠĖLIŲ MEDŽIOKLĖ, MEDINĖS SKULPTŪROS

Knygoje „Vytautas Šerys, Šviesos ir šešėlių medžioklė, Medinės skulptūros“ reprodukuota apie 150 dailininko medinių skulptūrų (sudarytoja dr. Ieva Pleikienė, dailininkas Bronius Leonavičius, fotografas Kęstutis Stoškus). Knygoje matyti kaip rutuliojasi dailininko mintis, formuojasi ir transformuojasi sumanymai, skleidžiasi vaizdo sąsajos. Konstrukcinis V. Šerio mąstymas didžia dalimi remiasi į du klodus: kaimo architektūros struktūras ir krikščioniškuosius simbolius, jį veikia ir natūros motyvai. Knygoje spausdinami V. Šerio kolegų ir draugų – Alfonso Andriuskevičiaus, Viktoro Liutkaus ir Algimanto Jono Kuro atsiminimai, archyvinės šeimos nuotraukos ir išsamus kūrinių katalogas bei informaciniai priedai (biografija, personalinių ir grupinių parodų sąrašai, rinktinė bibliografija), yra santrauka anglų kalba.  

„Pirmiausia svarbu pasakyti trivialų, bet kažin ar tikrai iki galo įsisąmonintą dalyką: Vytautas Šerys nėra dailininkas ir poetas – žodžio ir vaizdo raiška jo kūryboje neatsiejamos į dvi dalis. Žodžiai tarpsta formose ir formos, vaizdai įprasmina žodžius.“

- Ieva Pleikienė

4_Serys_knygos_Sulptura_virselis.jpg

Metai: 2010
Puslapiai: 185
ISBN: 9789986716730
Formatas: 205 x 240 mm, kieti viršeliai
Kalba: Lietuvių

VYTAUTAS ŠERYS.

visa apie nieką. poezija, piešiniai

Knygoje „Vytautas Šerys. Visa apie nieką. Poezija, piešiniai“ (sudarytojas Antanas A. Jonynas) publikuojama apie 100 V. Šerio eilėraščių ir apie 50 piešinių. Vytautas Šerys (1931–2006) – skulptorius, tapytojas, poetas buvo apdovanotas įvairialypiu menininko talentu, turėjo absoliučią plastinę klausą, jam pakluso ne tik kaltas, teptukas, bet ir poetinis žodis. V. Šerį galima pavadinti dailininku poetu – žodžio ir vaizdo raiška jo kūryboje neatsiejamos. Formų, žodžių, spalvų ir linijų dermėje atsiskleidžia menininko kūrybos esmė, paženklinta dramatizmo, skaidraus svajingumo ir didžiulio energijos užtaiso. V. Šerio eilėraščius atrinko ir knygą sudarė poetas Antanas A. Jonynas, o menotyrininkė dr. Ieva Pleikienė kartu su V. Šerio kūrybos palikimo saugotoja Judita Šeriene iš gausau rašytinio archyvo parinko dailininko minčių, kurios atspindi jo gyvenimo ir kūrybos kelią. 

Dailininkas buvo apdovanotas įvairialypiu  talentu, turėjo absoliučią plastinę klausą, jam pakluso ne tik kaltas, teptukas, bet ir poetinis žodis. V. Šerį galima pavadinti dailininku poetu – žodžio ir vaizdo raiška jo kūryboje neatsiejamos. Žodžių, spalvų ir linijų dermėje atsiskleidžia menininko kūrybos esmė, paženklinta dramatizmo, skaidraus svajingumo ir didžiulio energijos užtaiso. V. Šerio piešiniuose vyrauja ekspresyvi spalvų gama, įvairūs toniniai deriniai ir netikėtos linijų variacijos.

Metai: 2010
Puslapiai: 185
ISBN: 9789986716730
Formatas: 205 x 240 mm, kieti viršeliai
Kalba: Lietuvių

4_Serys_knygos_Poezija_virselis.jpg

VALENTINAS ANTANAVIČIUS.

Gyvenimas be parado

1Antanavicius.jpg

Knyga „Valentinas Antanavičius. Gyvenimas be parado“ – tai žinomo tapytojo atsiminimų ir minčių rinkinys, papildytas autoriaus piešiniais, kolegų ir draugų nuotraukomis. Pasak V. Antanavičiaus, „kiekvieno žmogaus gyvenimas nepakartojamas. Didžiąją savo gyvenimo kelio dalį jau nukeliavau. Niekas nežino, kiek beliko. Man atrodo, kad daugeliu atvejų kūrėjo kryptį ir stilių nulemia vaikystės ir jaunystės išgyvenimai, įspūdžiai. Jausdamas, kad daug kas iš atminties pradeda dilti, bandysiu šiame rašinyje subjektyviai užfiksuoti kai kurias savo vaikystės, jaunystės ir vėlesnių patirčių nuotrupas. Neturiu jokių literatūrinių pretenzijų ir gabumų. Tebūnie šis rašinys – aiškinamasis raštas mano kūrybai“. Knygos pabaigoje pateikiami V. Antanavičiaus gyvenimo ir kūrybos faktai, parodų sąrašai, bibliografija.

Sudarytojai Valentinas Antanavičius ir

dr. Danutė Zovienė.

Metai: 2010

Formatas: 205 x 235 mm,

kieti viršeliai

RIMAS.

IMPROVIZACIJOS 

Pastaraisiais metais Lietuvoje akivaizdus grįžimas prie piešinio meno. Kas dveji metai Lietuvos dailininkų sąjungos „Arkos“ galerijoje rengiamos specialios parodos. Atrodo, dailininkai suprato, koks svarbus meninės kūrybos procese greitas minties fiksavimas, kurį buvo pamėgę didieji modernizmo pradininkai , dailėje ieškoję naujų kelių. Pablo Picasso, Henri Matisse'as ir kiti paliko gausybę nuostabių piešinių, liudijančių apie improvizacinį šių menininkų talentą.

Lietuvoje surengtose piešinio menui skirtose parodose Rimo Zigmo Bičiūno darbai atkreipė ne vieno meno mėgėjo dėmesį. Dailininkas piešia ant balto bei spalvoto popieriaus tradicinėmis ir įvairiomis kitomis priemonėmis: plunksna ir tušu, įvairiais pieštukais, flomasteriais ir akvarele. Bičiūno piešiniai – monochrominiai ar taupiai papildyti tonu, spavoti, tapybiški, kartais net primenantys jo skambaus kolorito paveikslus, tik mažo formato.

Rimas Zigmas Bičiūnas (g. 1945) – žymus lietuvių tapytojas ir puikus piešėjas. Dailininko piešiniai, primenantys jo paties skambaus kolorito paveikslus, žavi improvizacijos laisve ir netikėtu žaismingumu, taip pat baigtumu, kuris būdingas geram meno kūriniui. Jie džiaugsmingi, spalvingi, nutolę nuo kasdienybės rūpesčių. Piešinių herojai šypsosi, krečia išdaigas, juokauja. Visa tai  pateikiama su dailininkui būdingu švelniu humoru.

Metai: 2013
Puslapiai: 199
ISBN: 9789986716907
Formatas: 200 x 230 mm,

Kieti viršeliai
Kalba: lietuvių

Biciunas_virselis_m.jpg

ADASA SKLIUTAUSKAITĖ

Autorė, kurios kūryba sunkiai atsiejama nuo spontaniškų, valiūkiškų manierų, žavios šypsenos ir pomėgio prikaišioti į kalbą vaizdingų (dažnai, ir tai visų puikiausia – ne visai padorių) posakių. Autorė, netrumpą laiką buvusi lietuvių grafikos „paribiuose“, darbavosi oficialiai ne tokiose reikšmingose, kaip tapyba ar estampas, laikytose srityse – iliustravo vaikų knygutes, piešė diafilmus ar atvirukus. Paskui, įvaldžiusi visais atžvilgiais sudėtingą spalvotos litografijos techniką, įgijo rimtos menininkės reputaciją.

Adasa_Skliutauskaite_virselis.jpg

Adasa Skliutauskaitė – vyresniosios kartos lietuvių menininkė, kurios gyvenimo ir kūrybos kelias nėra tiesus ir paprastas. Jos kūrybai būdinga nuolatinė meninio braižo kaita ir nepaliaujami ieškojimai, atvedę ją nuo iliustracijos prie litografijos, nuo litografijos – prie piešinių ar tapybos. Tačiau dailininkės kūrinius vienija aiškiai atpažįstamas stilius, jos darbai išsiskiria profesionalumu, lengvumu, spontaniškumu, improvizacija, savita plastika.

Metai: 2012
Puslapiai: 135
ISBN: 978-9986-716-85-3
Formatas: 205 x 240 mm, kieti viršeliai

ALFONSAS VILPAŠAUSKAS

Alfonsas Vilpišauskas – vienas ryškiausių dabartinės Lietuvos ekspresionistinės tapybos atstovų, tapytojas grynuolis, kuriam visada užteko klasikinių dailininko priemonių – drobės, dažų ir teptuko – išsakyti savąją etiką ir filosofiją. Jis – vitališkas, jautriaakis koloristas, tapybinio gesto, spalvų konstrukcijų ir ritmų orkestruotės meistras. Lietuvos tapyboje Alfonsas Vilpišauskas atlieka klasikinę modernizmo menininko misiją: visad per save, per autentišką ir vieninintelį santykį su pasauliu, vidinės būtinybės spiriamas, jis suranda tikrai savitą minties įkūnijimo būdą. Todėl jau seniai yra lietuviškosios tapybos Maestro. Jo kūryba šiandien – pripažinta lietuvių tapybos klasika. Dailininko paveiksluose yra „Ars’o“ patirties ir tautodailės tradicijų atšvaitų, spalviškai turtinguose deriniuose atsispindi tikrovės perkūrimo džiaugsmas ir susižavėjimas kūrinijos grožiu.

Saulė kilo, o mes leidomės nuo kalvos Antanos Mackevičiaus gatve.

Jis manęs paklausė: „Alfa, ar galima (įmanoma) padaryti gerą paveikslą?“

„Labai sunku“,- atsakiau. Po to pridėjau: „Beveik neįmanoma“

Teksto autorė Rasa Andriušytė-Žukienė, sudarytojas Alfonsas Vilpišauskas ir Danutė Zovienė, dizainerė Ramunė Januševičiūtė, vertėja Irena Jomantienė, projekto vadovė Danutė Zovienė.

Metai: 2012

Puslapiai: 152    

Formatas: 220 x 260 mm

kieti viršeliai
Kalba: Lietuvių

Vilpisauskas_aplankas_spauda.jpg