top of page

SERIJA

XX-XXI A. SANDŪROS LIETUVOS DAILĖ

Knygų serija „XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė“ pradėta leisti 2008 m.

Parengtos ir išleistos Saulės Kasarauskienės, Vaclovo Krutinio, Juozo Adamonio, Vytauto Šerio, Adasos Skliutauskaitės. Alfonso Vilpiškausko, Rimo Zigimo Bičiūno ir Romo Oranto kūrybos knygos.

bottom of page