MENO ALBUMAI

Meno albumai pristatantys žymiausiu XX-XXI a. Lietuvos menininkus.

KINTANTIS LAIKAS / SHIFTING TIME

Ši knyga – tai pirmas bandymas aprėpti gausią talentingos menininkės kūrybą, susieti jos gyvenimo ir kūrybinės biografijos faktus, turėjusius įtakos pasaulėjautos ir meninių nuostatų formavimuisi, atskleisti stilistinius jos braižo pokyčius ir suteikti galimybę iš arčiau pažinti kūrėjos meno pasaulį.

višrelis.jpg

JONAS DANILIAUSKAS
TARP BALTŲ ĖRIUKŲ. TAPYBA IR PIEŠINIAI

Sukūręs savo asociatyvų, metaforišką meninės kūrybos stilių, J.Daniliauskas pastaraisiais dešimtmečiais tapo reikšminga lietuvių tapybos mokyklos figūra, gaivinančia technologinės informacinės civilizacijos į nebūtį stumiamos patriarchalinės Lietuvos viziją.

_000_TarpBaltuEriuku_1-as_Virselis_.jpg

DALIA KASČIŪNAITĖ
TEN

Albumas skirtas Lietuvos abstrakcionizmo klasikės tapytojos Dalios Kasčiūnaitės kūrybai. Spalva, įkvėpimas ir moters menininkės pozicija buvo šios knygos sumanymo orientyrai. Atrinkti psveikslai, eilėraščiai, fotografijos, prisiminimai ir dailėtyrininkų (A.Dvilinskaitės, R.Jurėnaitės, G.Kliaugienės, V. Liutkaus, B.Pankūnaitės) įžvalgos atskleidžia dailininkės kūrybos įvairovę. 

27752415_1441034959376338_367004910552786066_n (1).jpg

ALGIS SKAČKAUSKAS

ALGIS SKAČKAUSKAS

Skackauskas_priekis aplankas.jpg

Bandant apibendrinti Skačkausko kūrybą, pirmiausiai į akis krinta specifinis belaikiškumas. Todėl remiamasi dailės kritiko Alfonso Andriuškevičiaus 1988 metais publikuotu tekstu „Mitas ir mūsų nūdienė tapyba". Andriuškevičius gebėjo apibūdinti individualią dažno dailininko ar dailininkės kūrybą, kartu pagauti ir būdingiausius laikotrarpio, kartos, bent jau iki nepriklausomybės atgavimo, pasaulėžiūros (kūryboje) aspektus. O minėtame tekste apibrėžiami svarbūs kai kurių mūsų dailininkų kūrybos bruožai.

Knygoje išsamiai pristatoma tapytojo Algio Skačkausko (1955–2009) tapyba.  

ROMUALDAS VAITIEKŪNAS

Vaitiekunas.jpg

Visiškoje tamsoje Romualdas Vaitiekūnas sugebėjo intuityviai rasti savo „takelį be utilitarinės paskirties“, pasišviesdamas tik naiviu ir be galo nuoširdžiu tikėjimu kūrybos galia, begaliniu noru „prakirsti langą“ tarp Nevėžio, Neries ir Nemuno į kitą dvasinį matmenį. O jame sutilpo ir Čiurlionio kosmosas, Antano Samuolio pasaulis, ir visa Lietuva - žemė, dangus, požemis ir rojus.

DALIA MATULAITĖ

Matulaite_virselis_m.jpg

Lietuvių skulptūros kontekste Dalią Matulaitę galima vadinti tautos atmintį žadinančia ir lituanistinį paveldą branginančia kūrėja. Menininkės kūrybą tyrinėjęs kultūrologas Almantas Samalavičius teigia: "Dalios Matulaitės kūrybą apibūdinčiau kaip atvirą ir labai prasmingą dialogą, kuris vienu metu plėtojamas su keliais pašnekovais: senųjų kultūrų paveldu, modernizmo skulptūros tradicija ir galų gale su šiuolaikinės kultūros aplinka"

JONAS VAITYS

Ši knyga – išsami monografija, apžvelgianti nei tik Jono Vaičio kūrybą, bet ir platų biografinį lauką, pristatanti jį kaip kūrėją bei mokytojo charizmą turėjusį žmogų. Biografinė dalis gausiai iliustruota dokumentine medžiaga. Kūryba aptarta nuosekliai išskiriant tris kūrybos periodus, taip pat pateikiamas turiningas kūrinių reprodukcijų skyrius. Monografiją papildo šeimos, buvusių studentų ir kolegų prisiminimai, atskleidžiantys J. Vaičio veiklą nuo sovietinių represijų gelbstint meną kuriančius žmones.

Jonas_Vaitys.jpg

ANDRIUS PUIPA
GYVENIMO IR MENO VIRTUOZAS

Puipa aplankas.jpg

Knygos pavadinimui jo autorė Ramutė Rachlevičiūtė parinko žodžius, kuriais įvardijo menininko kūrybos parodą, keliavusią per Lietuvą. Albumo pradžioje publikuojami svarbiausi Audriaus Puipos (1960–1997) kūriniai – akvarelės, kurias jis ilgai ir kruopščiai kūrė. Knygoje stengtasi surinkti kuo daugiau jo sumeistrautų artefaktų, taip pat laiškų, dienoraščių, piešinukų, kad skaitytojas susidarytų kuo išsamesnį vaizdą apie šį neeilinį menininką.

STASYS
PIEŠINIAI | FOTOGRAFIJOS | PLAKATAI | PAVEIKSLAI
| SIMBOLIAI | SAITAI | PASLAPTYS | ŽVILGSNIS

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laurėtos Stasio Eidrigevičiaus kūrybos albumas stasys | piešiniai | fotografijos | plakatai | paveikslai | simboliai | saitai | paslaptys | žvilgsnis (2011) – pirma dailininko tėvynėje išleista 262 puslapių monografija. Knygoje publikuojama per 220 iliustracijų ir išsami bibliografija, bylojanti apie dailininko kūrybos sklaidą pasaulyje, o menotyrininkės dr. Erikos Grigoravičienės tekstas leidžia naujai pažvelgti į menininko kūrybos genezę ir atkleisti Stasio Eidrigevičiaus kūrybos fenomeną, atsakyti į klausimą „Kas yra Stasys?“.

stasys.jpg

FELIKSAS JOKUBAUSKAS

1_Felix_0.jpg

Albumas „Feliksas Jakubauskas“ supažindina su vieno labiausiai pasaulyje pripažintu lietuvių šiuolaikinės tekstilininkų kūryba. Jo gobelenai daug kartų buvo eksponuojami užsienyje, apdovanoti ar kitaip atžymėti svarbiausiuose tekstilės ir taikomojo meno forumuose bei leidiniuose.

RIMANTAS DAUGINTIS

Monografijoje–albume „Rimantas Daugintis“ (2007) pristatoma įvairialypė anksti iš gyvenimo išėjusio skulptoriaus (1944–1990) kūryba. Pasak dailėtyrininkė Gražinos Kliaugienės jis „kūrė įvairiausio žanro darbus – nuo paminklų iki medalių. Įvairiausi pasaulio pavidalai – nuo iškilmės iki juoko – atsispindi ir jo kūriniuose. Beje, tai gal vienintelis mūsų skulptorius, kurio humoro jausmas griovė įsigalėjusį „tauraus skulptūros meno“ mitą.

Daugintis1.jpg

ANTANAS SAMUOLIS

Albume „Antanas Samuolis“ (2006) supažindinama su neeiline XX a. Lietuvos tapybos figūra. Nedaug kūrinių palikusį dailininką, nugyvenusį neilgą gyvenimą (1899–1942), laikui bėgant, apgaubė vis didėjantis populiarumas ir pripažinimas, o kūryba ne vienai Lietuvos tapytojų kartai tapo domėjimosi ir meninių paskatų objektu.

b0e96c_a9817996be904e4bad9ef7f524895980_mv2.jpg

LEONAS STRIOGA

Albumas „Leonas Strioga“ (2004) išsamiai pristato įtakingo ir žymaus Lietuvos skulptoriaus Leono Striogos meninę kūrybą, kuri knygoje aptarta laikantis chronologinio nuoseklumo. Sudarytoja bei tekstų autorė Giedrė Jankevičiūtė interpretuoja ir vertina L. Striogos kūrinius remdamasi paties dailininko pasisakymais bei jo dienoraščio ištraukomis. Tai suteikia dailės kritikės įžvalgoms tam tikrą dokumentinį pobūdį ir tuo pačiu – daugiau autentiškumo.

strioga.jpg

POVILAS RIČARDAS VAITIEKŪNAS

Knygos pavadinimui jo autorė Ramutė Rachlevičiūtė parinko žodžius, kuriais įvardijo menininko kūrybos parodą, keliavusią per Lietuvą. Albumo pradžioje publikuojami svarbiausi Audriaus Puipos (1960–1997) kūriniai – akvarelės, kurias jis ilgai ir kruopščiai kūrė. Knygoje stengtasi surinkti kuo daugiau jo sumeistrautų artefaktų, taip pat laiškų, dienoraščių, piešinukų, kad skaitytojas susidarytų kuo išsamesnį vaizdą apie šį neeilinį menininką.

ANTANAS MOČINYS

Albume „Antanas Mončys“ (2003) pristatyta unikali ir meniniu požiūriu reikšminga Paryžiuje gyvenusio Lietuvos skulptoriaus Antano Mončio (1921–1993) kūryba: skulptūros, piešiniai, kaukės, gausu fotografijų, yra reziumė anglų k. Knygos idėja ir maketas – Eugenijaus Karpavičiaus, teksto autorius ir sudarytojas Viktoras Liutkus, projekto vadovė dr. Danutė Zovienė.

moncys.jpg

VALENTINAS ANTANAVIČIUS

Albume „Valentinas Antanavičius“ (2002) pistatomas lietuviškojo modernizmo korifėjus, vienas ryškiausių sovietinio užribio menininkų, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1992). Albume yra per 100 spalvotų reprodukcijų, taip pat spausdinamas paties dailininko tekstas, kuriame raiškiai pasakojama jo giminės istorija, glaudžiai susipynusi su dramatiškais Antrojo pasaulinio karo ir pokario metų įvykiais.

antanavicius.jpg